ง่ายๆเกี่ยวกับกระดาษกรอง
 • 22 August 2018
 • 3,443
 • 0
กระดาษกรอง  วัตถุดิบและการผลิต  ในการผลิตกระดาษกรองคุณภาพสูง MN เราใช้ใยฝ้าย, เยื่อไม้บริสุทธิ์ที่มี อัลฟ่า-...
อ่านต่อ
การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในน้ำ
 • 22 August 2018
 • 16,290
 • 0
Determination of Solids Solids หมายถึงสิ่งเจือปนในน้ำที่เหลืออยู่เมื่อระเหยน้ำออกจนหมด   ไม่รวมถึงสารบางอย่าง...
อ่านต่อ
คุณสมบัติของน้ำกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • 22 August 2018
 • 32,730
 • 0
คุณสมบัติของน้ำ (water quality) หมายถึงคุณสมบัติของน้ำทางฟิสิกส์, เคมี และชีวะ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน และมีความสำคัญต่อกา...
อ่านต่อ
บูด เน่า เฉา เสีย
 • 22 August 2018
 • 1,667
 • 0
ทำไมอาหารจึงบูด เน่า เฉา เสีย         ธรรมชาติของอาหารเกือบทุกชนิด เมื่อเก็บไว้นานๆ ย...
อ่านต่อ
วิตามินซี
 • 22 August 2018
 • 4,853
 • 0
ASCORBIC ACID วิตามินซี  ในอาหารมี 2 รูปแบบ ซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้มี 2 ชนิด คือ ascorbic acid และ dehy...
อ่านต่อ
สารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium hydrosulfite)
 • 22 August 2018
 • 11,067
 • 0
จากการที่ประเทศไทยได้เปิดการค้าเสรีกับหลายประเทศ ทำให้ประเทศต่าง ๆ มีการส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเราเป็นจำนวนมาก...
อ่านต่อ
เรื่องค่ามาตราฐานน้ำทิ้งจากโรงงาน
 • 22 August 2018
 • 3,241
 • 0
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ดัชนีคุณภาพน้ำ ค่...
อ่านต่อ
เร่งขาวทันใจ เสี่ยงมะเร็ง
 • 22 August 2018
 • 520
 • 0
สาธารณสุขเตือนวัยรุ่น สาวประเภทสอง ที่นิยมใช้“ครีมกัดผิว” เปลี่ยนสีผิวให้ขาวใสทันใจเห็นเหมือนเกาหลี ชี้...
อ่านต่อ
การตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
 • 22 August 2018
 • 17,572
 • 0
การตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยวิธี Most probable number of coliform organisms (MPN)หรือ Multiple tubes fermentation techni...
อ่านต่อ
ตรวจ Salmonella and Shigella ในอาหาร
 • 22 August 2018
 • 4,800
 • 0
The cultural ‘ Salmonella and Shigella ’ in foods บทนำทั่วไป      &...
อ่านต่อ