ง่ายๆเกี่ยวกับกระดาษกรอง

กระดาษกรอง 

วัตถุดิบและการผลิต 

ในการผลิตกระดาษกรองคุณภาพสูง MN เราใช้ใยฝ้าย, เยื่อไม้บริสุทธิ์ที่มี อัลฟ่า-เซลลูโลสในระดับสูงและใยแก้ว ใยฝ้ายที่ใช้เป็นเส้นใยขนาดสั้นๆ ตรงส่วนเมล็ด ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ในการผลิตสิ่งทอ แต่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตกระดาษกรองที่มีลักษณะนุ่มและดูดซับ

ใยฝ้ายที่ใช้มาจากส่วนเยื่อเป็นหลัก โดยผ่านวิธีการทางเคมีสำหรับพืช เช่น ไม้สนหรือไม้ผลัดใบ

ที่ MACHEREY-NAGEL ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดาษที่มีประสบการณ์สูงสุดเท่านั้นที่เป็นผู้คัดเลือกวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับกระดาษกรองที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการผลิตฟิลเตอร์ใยแก้ว MN เส้นใยหลักที่ใช้ผลิตจากแก้วโบโรซิลิเคต (ยกเว้น: กระดาษจากเส้นใยควอทซ์) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.5 ไมโครเมตร ใยแก้วเหล่านี้บางกว่าเส้นใยเซลลูโลสมาก หนึ่งในลักษณะที่สำคัญที่สุดของฟิลเตอร์ใยแก้วคือ มีความทนทานต่อสารเคมีทุกชนิด (ยกเว้น เช่น ไฮโดรเจนฟลูออไรด์)

กระดาษกรองชนิดต่างๆ

กระดาษกรองสำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

กระดาษกรองมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 615, 616, 617

กระดาษกรองเชิงคุณภาพผลิตจากวัตถุดิบเดียวกับกระดาษกรองที่มีเถ้าถ่านน้อยและเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการกรองในห้องปฏิบัติการทั่วไป ปริมาณเถ้าถ่านโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.1%, ปริมาณอัลฟ่า-เซลลูโลสประมาณ 95%

 

กระดาษกรองที่มีความทนทานในสภาวะเปียกสำหรับการใช้งานเชิงคุณภาพ

กระดาษกรองทางการวิเคราะห์แบบหนาผลิตจากเยื่อกระดาษและเส้นใยที่บริสุทธิ์ มีปริมาณของอัลฟ่า-เซลลูโลสมากกว่า 95% พื้นผิวที่ราบเรียบของกระดาษเหล่านี้ทำให้มีการกรองที่ปราศจากเส้นใย กระดาษกรองมีความทนทานสูงในสภาวะเปียกและยังสามารถกรองสารละลายที่เป็นด่างแก่หรือกรดแก่ได้ด้วย เนื่องจากมีความทนทานเชิงกลที่สูงในสภาวะเปียกจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการนำอนุภาคออกจากฟิลเตอร์ เช่น ด้วยไม้พายหรือการฉีดน้ำ

 

ฟิลเตอร์ใยแก้ว/ฟิลเตอร์ใยควอตซ์ GF-1, GF-2, GF-3, GF-4, GF-6

ฟิลเตอร์ใยแก้วมีการกรองที่รวดเร็วและมีการกักอนุภาคสูงมากในขณะเดียวกัน ผลิตจากใยแก้วโบโรซิลิเคต มีความทนทางทางเคมีต่อตัวทำละลายอินทรีย์และอนินทรีย์สูงสุด (ยกเว้น HF) สำหรับการวิเคราะห์อนุภาคที่มากับอากาศเราแนะนำฟิลเตอร์ใยควอตซ์ MN QF-10 ซึ่งมีโลหะในปริมาณต่ำมาก

กระดาษกรองสำหรับการใช้งานทางเทคนิค

กระดาษกรองตามรายการด้านล่างแนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางเทคนิค ดังเช่น การกรองทางอุตสาหกรรม โดยมีในรูปแบบแผ่น, วงฟิลเตอร์, ฟิลเตอร์แบบม้วน (บางส่วน), ตัดเป็นรูปร่างต่างๆและเป็นม้วน ตามคำสั่ง เรายินดีผลิตกระดาษกรองแบบอื่นๆ หรือกระดาษกรองที่มีคุณสมบัติพิเศษตามคำสั่งของลูกค้า

 

กระดาษกรองถ่านกัมมันต์ (Activated charcoal)

กระดาษกรองถ่านกัมมันต์ MN 728 เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้ความใสและดึงสีของสารละลายออก ถ่านกัมมันต์เป็นส่วนหนึ่งของกระดาษและไม่มีการชะล้างสู่สิ่งที่กรอง

 

การวิเคราะห์ดิน, ฟิลเตอร์ที่ปราศจากฟอสเฟต

MN 280 1/4: ฟิลเตอร์แบบม้วนผลิตจากกระดาษที่ผ่านการล้สงด้วยกรดซึ่งมีประสิทธิภาพในการให้ความใสได้สูงเพื่อการประเมินสารอาหารขนาดเล็กที่มีในพืชผัก

MN 619G, ปราศจากฟอสเฟต: กระดาษกรองแบบปราศจากฟอสเฟต, กรองได้ช้าสำหรับการวิเคราะห์ดิน

MN 616G, ปราศจากฟอสเฟต: : กระดาษกรองแบบปราศจากฟอสเฟต, กรองได้ปานกลาง

MN 617G, ปราศจากฟอสเฟต: : กระดาษกรองแบบปราศจากฟอสเฟต, กรองได้รวดเร็ว

 

กระดาษกรองสำหรับเครื่องดื่ม

กระดาษกรองเกรด MN620 สามารถใช้ดึงคาร์บอร์เนตออกจากเบียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ MN 614 และ MN 321 แบบปราศจากไนโตรเจนใช้สำหรับการวิเคราะห์มอลต์

 

การวิเคราะห์ไขมัน

MN 615 ff: กระดาษชนิดนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ไขมัน การดูแลเป็นพิเศษด้วยตัวทำละลายอินทรีย์รับรองว่าฟิลเตอร์เหล่านี้แทบจะไม่มีไขมันและเรซิน (อนุภาคที่ละลายได้ในอีเธอร์ < 0.1 มิลลิกรัม สำหรับหน้าตัดฟิลเตอร์ 27 เซนติเมตร)

MN 715: กระดาษชนิดนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ไขมัน การเลือกวัตถุดิบอย่างระมัดระวังให้ความมั่นใจว่ากระดาษกรองเหล่านี้มีอนุภาคที่ละลายได้ในอีเธอร์ในปริมาณต่ำ

 

ตัวช่วยในการหาน้ำหนัก

เรือชั่งน้ำหนัก MN 808: เรือชั่งน้ำหนัก MN 808 ผลิตจากกระดาษหนังแบบพิเศษที่ปราศจากไนโตรเจน ใช้เพื่อชั่งน้ำหนักสารที่หนืดหรือน้ำเชื่อม

กระดาษชั่งน้ำหนัก MN 226: กระดาษแบบโปร่งเรียบทั้งสองด้าน ซึ่งสามารถใช้แทนเรือชั่งน้ำหนัก พื้นผิวที่ราบเรียบของกระดาษรับประกันว่าสินค้าที่ชั่งน้ำหนักจะสามารถส่งถ่ายไปได้โดยปราศจากการสูญหาย

แผ่นกระดาษหนัง MN 40/25: เป็นกระดาษหนังแบบบีบได้ง่าย (มีความทนทานเมื่อเปียก) ใช้เป็นหลักในอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อชั่งน้ำหนักน้ำเชื่อมและสารกึ่งผลึก

 

การทดสอบความทนทานต่อยาปฏิชีวนะ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ในการทดสอบความทนทานของเชื้อก่อโรคต่อยาปฏิชีวนะ ทำการทดสอบโดยวางส่วนตัดของกระดาษกรองซึ่งชุ่มไปด้วยยาปฏิชีวนะที่ทำการทดสอบลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการลงเชื้อ โดยขนาดพื้นที่ซึงเกิดขึ้นเล็กกว่าหรือใหญ่กว่านั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการยับยั้ง MACHEREY-NAGEL เป็นจัดหาชิ้นส่วนกระดาษกรองแบบไม่เปียกชุ่มแต่เพียงผู้เดียว!

 

กระดาษเช็ดเลนส์ (กระดาษ Jose)

กระดาษที่บาง, นุ่ม, ไม่เป็นขุยเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเลนส์แว่นตา, คิวเวต, ทั้งยังเหมาะที่จะเป็นกระดาษป้องกันร้อยตัดของโลหะ

กระดาษบล็อต

พื้นผิวที่ราบเรียบของกระดาษกรองเหล่านี้ให้ความมั่นใจถึงการดูดซับที่สูง มีแบบแผน แนะนำสำหรับขั้นตอนการบล็อต

กระดาษโครมาโทกราฟี

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษต้องการกระดาษคุณภาพสูง เนื่องจากมีผลกระทบอย่างมากต่อผลที่ได้ในการแยก กระดาษโครมาโทกราฟีในรายการด้านล่างผลิตจากใยฝ้ายที่บริสุทธิ์เกือบทั้งหมด โดยปราศจากการเติมสารอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีความทนทานในสภาวะเปียกต่ำ

 

ดูเพิ่มเติมจาก Catalog

http://www.assist-impact.net/index.php?mo=21&list&catid=7279