แท่งแม่เหล็กกวนสาร
price upon request
ติดต่อสอบถาม