เครื่องวัดค่าความหนืด
price upon request
ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดค่าความหนืดเครื่องนี้ทำจากวัสดุที่คงทน มีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการใช้งาน 
ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาให้วัดค่าความหนืดของสารต่างๆได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ 
และมีราคาย่อมเยา

ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย พกพาสะดวก และสามารถใช้วัดอัตราการไหลของสารต่างๆ 
ได้หลากหลาย ซึ่งเครื่องวัดค่าความหนืดชนิดนี้ได้รับความนิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย 
อย่างเช่น ใช้วัดค่าความหนืดของสารทางด้านเคมี สีทาบ้าน เครื่องสำอาง 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้น

หลักการวัดค่าของเครื่องนั้น จะใช้เพียงปัจจัยเดียวสำหรับการวัดค่าที่หลายหลาย 
เพื่อให้การวัดค่าที่ได้นั้นมีความแม่นยำ และมาตรฐานที่สุด
ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส สตีล ทั้งหมด บนพื้นที่ทำการทดสอบและอ่านค่าอัตราการไหลนั้นมีสเกล
บอกค่าที่มีช่องความห่างภายในอยู่ที่ 0.5 ซม. เพื่อทำให้การวัดค่าของสารแต่ละชนิดนั้นได้มาตรฐาน
เสมอกัน ผู้ผลิตจึงออกแบบให้บริเวณที่ล๊อคฝากั้นช่องใส่สาร และที่ปรับระดับผิวหน้านั้น 
สามารถปรับตั้งให้เหมาะสมกับสารแต่ละชนิดได้ เพื่อการวัดค่าที่แม่นยำ

ขนาดของเครื่อง ยาว: 355 มม. กว้าง: 88 มม. สูง: 104 มม.

วิธีการใช้งาน

BOSTWICK CONSISTOMETER method 1

 

 

1. เทสารตัวอย่างประมาณ 75 ml ลงภายในช่องใส่สาร ดังรูป

 

 

 

BOSTWICK CONSISTOMETER method 2

 

 

2. จากนั้น ให้ดันตัวล็อคฝากั้นช่องใส่สารตัวอย่าง ดังรูป
เพื่อให้ฝากั้นเลื่อนขึ้นทันทีแล้วปล่อยให้สารตัวอย่างไหล
ไปตามพื้นที่การทดสอบที่มีสเกลบอกค่าอยู่

 

 

BOSTWICK CONSISTOMETER method 3

 

 3. ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าอัตราการไหล หรือความหนืดของสาร

ได้โดยดูจากสเกลบอกค่า ณ ตำแหน่งที่สารไหลไปได้มากที่สุด     
และใช้ค่านี้ในการคำนวณโดยคำนึงถึงปัจจัยในการวัดค่า 
และคุณสมบัติของสารตัวอย่าง