กระดาษวัดปริมาณคลอรีน
650.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กระดาษทดสอบคลอรีน (ระดับความเข้มข้นสูง) ในสารละลายต่างๆ                                                                   Cat.No.90709

 

ช่วงวัด   10-50-100-200 mg/l Cl2        สามารถทดสอบได้ประมาณ 200 ครั้ง

วันหมดอายุ           อย่างน้อย  2.5 ปี  นับตั้งแต่วันผลิต

การเก็บรักษา         เก็บในที่แห้งและเย็น  ที่อุณหภูมิต่ำกว่า  30 องศาเซียลเซียส  หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้น

ส่วนประกอบ          กระดาษแบบม้วน  ขนาด  กว้าง  10 มม.  ยาว 5 ม. ไม่มีส่วนประกอบสารเคมีที่เป็นอันตราย

คุณสมบัติ              สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของคลอรีนในการฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์โรงงาน ทำความสะอาดพื้นโรงงาน หรือฟาร์มปศุสัตว์

คุณลักษณะพิเศษ         

 -      สามารถทราบปริมาณคลอรีนได้รวดเร็ว

-      ไม่ต้องใช้สารเคมี

-      เหมาะสำหรับงานที่ใช้คลอรีนปริมาณมากๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรค

-      กล่องใส่สีดำเพื่อป้องกันแสงแดด

กลุ่มผู้ใช้                   โรงงานนม โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

                                ฟาร์มปศุสัตว์ เช่น หมู ไก่ โค และสัตว์เลี้ยง

                                ฟาร์มดอกไม้

                                หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและการเกษตร